תפיסת עולם

בעולם האקדמי והפרופסיונלי מתקיימות בו זמנית שתי תנועות מרכזיות חיוניות – מחד, דיסציפלינות רבות הולכות להתמחות יותר ויותר ספציפיות ומאידך, עקב כך יש צורך הולך וגדל של בעלי מקצוע רחבי אופקים בעל אוריינטציה אינטרדיסציפלינרית היכולה לקיים סינרגיה ראויה בין הדיסציפלינות השונות וליצור דיאלוג איכותי בין אנשי המקצוע השונים (ראה את הצמיחה והצורך המוגבר ברופאי חדר מיון, רופאי משפחה, מהנדסי תעשייה וניהול, פסיכולוגים חינוכיים-מערכתיים ועוד). מכון פירם יונק את תובנותיו האקדמיות והיישומיות משלוש דיסציפלינות עיקריות: הפסיכולוגיה (על ענפיה השונים), החינוך (כולל עקרונות החינוך הבלתי פורמליים) ותורת הניהול. תפיסה אינטרדיסציפלינרית זו מאפשרת למכון לנתח את צרכי הלקוח דרך כלי הערכה מגוונים, לבחון דרכי התערבות מגוונות ולתכנן וליישם התערבות רב ממדית הפועלת במישורים שונים החל מרמת הפרט בארגון, דרך עבודת הצוות בו, המשך בטקסטורה והתרבות הארגונית וכלה בערכי הארגון ובאסטרטגיה שלו.

כל הזכויות שמורות למכון פירם בע"מ © 2018. אין להעתיק, להשתמש או להפיץ כל חומר מאתר זה ללא רשות מפורשת מהמכון בכתב.

מורן 26, תמרת 3657600

טלפון: 046547106

פקס: 046547531