תעריפי המכון

לאחר ניתוח צרכי הלקוח יוגדרו מבנה ההתערבות והיקפה, ובהתאם לכך תחושב עלות ההתערבות ותוצג בפני הלקוח. עלות הפרויקט מחושבת בין השאר על-פי היקף הפרויקט, מורכבות הפרויקט, עלויות הנסיעה ותנאי התשלום.
מכון פירם משתדל לשמור על תעריפים קבועים. אחת לשנה נבדק הצורך להתאים את תעריפי המכון לעליית המדד בשנה האחרונה. המכון עושה הערכה זו באוגוסט כל שנה.
לאחר תמחור ההתערבות ואישורה על-ידי הלקוח, תיחתם העסקה ויתואמו מועדי ההתערבות.

כל הזכויות שמורות למכון פירם בע"מ © 2018. אין להעתיק, להשתמש או להפיץ כל חומר מאתר זה ללא רשות מפורשת מהמכון בכתב.

מורן 26, תמרת 3657600

טלפון: 046547106

פקס: 046547531